Każdy z nas codziennie widuje różnorodne elementy stworzone za pomocą ludzkiej pomysłowości. Wszystkie te elementy, zjawiska i przedmioty są tworzone poprzez wpływ ludzkiej wyobraźni, zaś dziedzinę tworzenia tych przedmiotów i zjawisk nazywa się techniką. Często pojęcie techniki jest mylone z pojęciem technologii, zaś oba te terminy oznaczają zupełnie odmienne elementy świata. Nauki techniczne i inżynieria zajmują się badaniami w dziedzinie technicznej. Technika jest także sposobem i umiejętnością przekazywania idei umysłowej na świat zewnętrzny poprzez wytwarzanie urządzeń lub maszyn. Słowo to określa także różnorodne urządzenia techniczne, które są spotykane także w codziennym życiu. Technika stanowi składnik cywilizacji i kultury, zaś jej wpływ na codzienne życie i jego normy jest ogromny. Techniką można także nazwać różne dziedziny sztuki takie jak sztuki walki, techniki gry na instrumentach, malarstwa i innych. Nauki dziedziny techniki są bardzo odmienne względem siebie i obejmują liczne tematyki.

Techniki sztuki walki uczy się latami. Nie ma możliwości nauczenia się jej na perwszych zajęciach z trenetrem. Technikę walki trzeba wypracować podczas długoletnich świczeń i treningów. Każdy zawodnik ma swoją wyuczoną lub wypracowaną technikę walki i to go wyróżnia. Podczas walk przeciwnicy poznają swoje techniki.

One Reply to “Czy technika może być rzemiosłem nadzwyczajnym?”

Dodaj komentarz